בית ספר האקדמי לסיעוד נצרת

04-6028825

החלה ההרשמה לתכניות הסבת אקדמאים לסיעוד מועד סתיו 2023

להרשמה לחץ כאן

מידע למועמדים

מועמד/ת יקר/ה אנו מברכים אותך על כוונתך להירשם ללימודי סיעוד.

להלן  מידע לגבי תהליך ההרשמה והקבלה למועמדים, אנו ממליצים לך לעיין בדף מידע לגבי תוכנית ההסבה הנמצא בלשונית "תוכניות לימודים- מסלול הסבה"

הרשמה:

ההרשמה למסלול בלימודים הסבת אקדמאיים מתבצעת באופן מקוון.

מועדי הרשמה:

ההרשמה מתחילה ב 1.05.2023 ומסתיימת ב 10.8.2023.

תנאי הרשמה וקבלה:

 1. אזרח מדינת ישראל בעל ידע בסיסי בשפה העברית.
 2. תואר אקדמי המוכר על ידי המועצה להשכלה גבוהה או לחלופין התואר מוכר כשווה ערך על ידי משרד החינוך ואישור ציונים סופי של התואר.
 3. עמידה בהצלחה במבחן מיון וקבלה מטעם בית הספר.
 4. ראיון אישי בהתאם להחלטת ועדת הקבלת.

מסמכים שחובה לצרף בעת ההרשמה ומילוי הטופס המקוון:

יש להכין את הטפסים הבאים לפני התחלת ההרשמה המקוונת לצורך צירופם.

 1. תמונת פספורט.
 2. צילום תעודת זהות + הספח בו רשומה אזרחות ישראלית.
 3. צילום התעודה האקדמית, או לחלופין האישור לשקילה לתואר מוכר כשווה ערך על ידי משרד החינוך. המועמד יתבקש להציג תעודה מקורית בהמשך תהליך המיון.
 4. גליון ציונים סופי של התואר. המועמד יתבקש להציג גיליון ציונים מקורי ומאושר בהמשך תהליך המיון.
 5. חתימה על כל ההצהרות הנמצאות בטופס ההרשמה ( הצהרת בריאות, הצהרה על היעדר הרשעה בעבירה פלילית, ויתור על סודיות לצורך אימות תעודה אקדמית).
 6. חלה חובה להצהיר על לימודי סיעוד קודמים שנלמדו במוסד אחר, סטודנט שלמד במוסד אחר יחתום על טופס וויתור על סודיות לצורך קבלת חוות דעת.
 7. דמי הרשמה:

240 ₪  המשולמים באמצעות כרטיס אשראי .

 הסכום לא יוחזר במידה והמועמד לא מתקבל ללימודים או מבטל את מועמדותו.

 טופס ההרשמה יקלט ויטופל אך ורק אם עמדת בכל תנאי הקבלה והגשת את כל המסמכים כנדרש

דרכים ליצירת קשר עם בית הספר האקדמי לסיעוד– נצרת

אתר האנטרנט:

https://www.naznursing.org

טלפון:

טלפון  מזכירות ביה"ס: 04-6028825

 פקס :  04-6028828

Whatsapp 054-7762476

דוא"ל:

Son_sec@nazhosp.com

ימים ושעות קבלה של מזכירות ביה"ס:

בימים ב, ג, ד, ה, ו

משעה 8:00 עד 10:00

משעה 11:00 עד 14:30

 

המידע נרשם בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אך מיועד לנשים וגברים כאחד.

 

להרשמה באופן מקוון ללחוץ כאן